Inspiratsioonipäev Illuka koolis

25.septembris toimus Illuka koolis Ida-Viru Lõunaregiooni aktiivsete noorte inspiratsioonipäev.
Seminari teemaks oli „Avalik esinemine“ , mille viis läbi koolitaja Janek Tuttar. Noored said
näpunäiteid, mida pidada oluliseks avaliku esinemise puhul. Toimusid rühmatööd ja arutelud.
Viis põhitõde avaliku esinemise puhul on:
1. USU ENDASSE!
2. MÕTLE ALATI POISTIIVSELT!
3. VAATA JA ÕPI TEISTELT!
4. ESINEMISELE PEAB EELNEMA KORRALIK ETTEVALMISTUS
5. HOIA KÄEPÄRAST VARUPLAAN!
Toimus ka kohtumine laulja Daniel Levi ViinalassIga, kelle sõnum oli „ Ei koolivägivallale“.
Päev lõppes aruteluga edasise koostöö võimalustest ja vajalikkusest.

Õuesõppe võimaluste loomine 2017

Illuka kool soetanud erinevaid vahendeid õuesõppe läbiviimiseks. Osteti luubid,
istumis ja kirjutamisalused, nöörid, kompassid mis on pakitud kohvritesse, mida
saab transportida. Õuesõpe toimub erinevates ainetundides, näiteks
loodusõpetus, geograafia jm. Mänguväli tehakse kooli territooriumile.
Kokkulepped töö teostajaga on sõlmitud. Õuesõppes osales 76 õpilast.

Piirkondlik filmiprojekt 2017

Piirkondliku filmiprojekti teostamiseks korraldas organiseerija ideekonkursi
"Muuvimeiker". Konkursil osalemiseks oli vaja välja mõelda üks huvitav ja
teostatav filmiidee. Konkursi lõpptulemusena pidi valmima film, kaasates
omaala spetsialiste ja juhendajaid. Konkurss lõppes 31.maiks 2017, kuid kahjuks
ei olnud selleks ajaks ühtegi ideed laekunud. Selle tulemusena otsustasid
korraldajad korraldada Tudulinna, Illuka, Iisaku ja Avinurme koolis
õppepäevad, mille raames õpiti kirjutama stsenaariume, saadi teadmisi filmimise
algtõdedest, õpetati ja juhendati filmimisemonteerimist jm. Kuna enamusel
puudusid vahendid filmimiseks, siis soetas korraldaja kaamera, statiivi ning
diktofoni, mida kõik soovijail on võimalik kasutada. Piirkondliku filmiprojekti
raames toimusid õppepäevad Tudulinna koolis 22.novembril, 23.novembril
Iisaku Gümnaasiumis, 28.novembril Avinurme Gümnaasiumis ja 29.novembril
Illuka Koolis. Filmistsenaariumid valmivad 10. detsembriks ( vajadusel
juhendab õpilasi e-maili teel projekti korraldaja) ning lühifilmid ( õppefilmid)
peaks valmima 17.detsembriks. Filmid laetakse üles ühisesse veebikeskkonda,
kus kõik saavad filme vaadata ning korraldajad annavad noortele tagasisidet.
Ühine filmide vaatamine toimub jaanuaris, kuhu on kaasatud Balti Meediakooli
lektoreid, kes korraldavad samal päeval osalejatele ka õppepäeva. Järgmisel
tegevusaastal peaks valmima juba uued filmid ning toimub ka parimate
valimine ning autasustamine.

Teadlaste öö festival 2017

Teadlaste öö festival toimus Illuka, Avinurme ja Iisaku koolis, kus osales
enamus koolide õpilasi. Illuka kool osales Hullu Teadlase eksperimentides ning
loengus “Sportimise mõju inimese kehale” 28.-29.september ning pakkus
osalemisvõimalust ka koostööpartneritele. Osales kogu kool 78 õpilastt.
Avinurme koolis toimusid tegesused koostöös “Ahhaa keskusega” terve nädala
jooksul, 25.-29.september. Toimusid töötoad “Kartulipatarei” , kus osales 26
õpilast, “Miniprojektor” 17 õpilast, “Riisikraana” -18 õpilast, “Kuu faasid ja
küpsised”- 24 õpilast, “Salakiri”, kus osales 14 õpilast ja mille viisid läbi 6
Avinurme kooli õpilast, “Plahvatuslik filmitops”- 16 õpilast, “Marsikulgur”- 11
õpilast. Toimus ka teadusõhtu , kus osalesid ka lapsevanemad. Teadusõhtu
töötubasid aitas läbi viia 12 noort, kes õhtu lõpetuseks esinesid ka
teadusetendusega. 27.septembril toimus 8.-12.klassi õpilastele “Tehisintelekt”.
Projekti raames teotati tegevusi vahendite ostmiseks. Kokku osales tegevustes
187 noort. Tegevustest oli teavitatud kõiki partnereid ning kes soovis, sai ka
osaleda.

Discolfi võistlus 2017

Illukal toimus juunis 2017 noortele discgolfi koolitus ning õpe, millele järgnes
ka võistlus. Osalejaid koolitusel 36 ja võistlusel 27. Kuna discgolfirada on
avatud territooriumil, siis on võimalik kõigil soovijail rada kasutada ( eraldi
teavitust selle kohta ei ole). Vahendeid saab laenutada koolist igal tööpäeval või
ette tellimisel ka nädalavahetustel.

Aktiivsed vahetunnid 2017

Soetati juurde vahendeid, et erinevaid tegevusi atraktiivsemaks teha. Kevadel
toimusid tegevused Illuka koolis, et välja selgitada, millised tegevused noori
huvitavad Tegevuses osalesid Illuka kooli 37 õpilast. Aktiivsete vahetundide
kontseptsioon on koos Iisaku kooliga väljatöötamisel. Planeerime järgmisel
tegevusaastal minna teistesse koolidesse aktiivsete vahetundide õppepäevi
korraldama.

Õppekäikude korraldamine 2017

Osalesid ainult Illuka noored . Tegevuste käigus olid: Viru raba õppekäik,
esmaabi kurss, päästeameti koolitus, meeskonnamängud, uute oskuste
arendamine. Kahjuks ei saanud teiste valdade noored osaleda seoses teiste
üritustega. Muutsime mitmeid kordi toimumise aega. Koostöögrupi koosolekul
otsustati, et õppekäigud planeeritakse juba maisse ja juunisse, millega saavad
koostööpartnerid tagada ka lubatud osalejate arvu.