Eluks vajalike oskuste töötoad

Avinurme valda soetatud  elektripliiti, mikrolaineahju, veekeedukannu saavad noored kasutada noorteüritustel ja toimuvad ka erinevad töötoad.

Märtsis toimus küpsetamise töötuba “Küpsetised vanaema retseptiraamatust”

toidu töötuba kuulutus

Illuka vald  soetas omale smuutimasina ning viis läbi smuuti valmistamise töötubasid.
Iisaku vald soetas õmblusmasina. Igal esmaspäeval  toimub õmblusring, kus soovijail on võimalik õmblusmasinat kasutada. Kõige suuremat rakendust leiab õmblusmasin esinemisriiete õmblemisel.

Septembris toimus Avinurmes töötuba ” Kiirelt, maitsvalt ja odavalt”. Valminud roogasid said maitsta tantsupäeval osalejad.

Tudulinna jõusaal

Tudulinna vallas on kõigil noortel võimalik jõusaalivahendeid kasutada. Jõusaali vahendeid kasutatakse ka Tudulinna kooli kehalise kasvatuse tundides, kus noori juhendab kehalise kasvatuse õpetaja.

Septembris 2017 soetati Alajõe valla jõusaalile jalgratas, Avinurme valla jõusaalile jooksurada, jalgratas, erinevad sangpommid ja võimlemismatid.

Ideekonkurss “Muuvimeiker”

Naistepäevatrall Avinurmes

3. märtsil toimus Avinurmes naistepäevatrall. Ettevõtmine sai teoks Avinurme Gümnaasiumi

noorte eestvedamisel.

Esineti erinevate lauluparoodiatega, mängiti ühismänge ning tantsumuusikat tegi diskor

Ringo Saar.

Põnev ja vahva ettevõtmine!

Talendikonkurss Iisaku Rahvamajas

Talendikonkurss Iisaku Rahvamajas 05.03.2017

Reglement

Talendikonkursi eesmärk on noorte omaalgatuse toetamine ja talentide avastamine ning tunnustamine.

 1. Konkursil võivad osaleda kõik noored, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Avinurme, Iisaku, Illuka, Alajõe või Tudulinna vallas või kes õpivad nimetatud valdades asuvates koolides ning kes konkursi toimumise päeval on 7 – 26aastased.
 2. Konkursil esinevad ainult 7 – 26aastased noored. Täiskasvanu sh ka õpetaja võib esineda koos õpilasega juhul, kui ta on kuni 26aastane.
 3. Konkursil osalejaid ei jagata vanusegruppidesse.
 4. Esinemisnumbri õppimisel on täiskasvanu abi kasutamine lubatud.
 5. Esineda võib nii üksi kui ka mitmekesi. Ühe esinemisnumbri esitajate arv ei ole piiratud.
 6. Osaleja võib esineda maksimaalselt kahes erinevas etteastes.
 7. Eelnevaks lavaprooviks ei ole samal päeval aega ette nähtud.
 8. Soovi korral lepib osaleja või lapsevanem ise prooviaja konkursile eelnevatel päevadel rahvamaja juhatajaga  kokku, tel 58 86 64 18, meiliaadress merle.pikhoff@gmail.com
 9. Esinemisjärjekord loositakse osalejate vahel pool tundi enne konkursi algust (kell 11.30). Osalejad peavad selleks ajaks kohal olema.
 10. Esinemisaeg koos ettevalmistustega on kuni 8 minutit.
 11. Ajapiiri ületamisel antakse sellest helisignaaliga märku ning esinemine tuleb seejärel kohe lõpetada.
 12. Lava valmis seadmise eest hoolitseb esineja ise, kasutada võib täiskasvanute ja kaaslaste abi.
 13. Esinejad, kes ajapiiri ületamise märguandeid ei arvesta, diskvalifitseeritakse.
 14. Konkursil osalejal on võimalik kasutada soovi korral rahvamaja helivõimendust, klaverit ja toole. Muude vajaminevate rekvisiitide eest vastutab osaleja ise.
 15. Kui soovitakse kasutada rahvamaja helivõimendust, tuleb see konkursile eelnevatel päevadel rahvamaja juhatajaga kokku leppida.
 16. Konkursi toimumise ajal kuulutab päevajuht välja esineja järjekorranumbri, mitte nime. Oma esinemist tutvustab ja juhatab sisse soovi korral esineja ise. Tutvustus peab jääma ajalimiidi (8 minutit) sisse.
 17. Esinejaid hindab žürii. Žürii otsus on lõplik.
 18. Žürii annab välja kuus preemiat, milleks on 100€ väärtuses Lõunakeskuse kinkekaardid.
 19. Konkursil selgitatakse välja publiku lemmik, kelle preemia on samuti 100€ väärtuses Lõunakeskuse kinkekaart.
 20. Kui esinetakse mitmekesi, saadakse preemia pälvimisel üks kinkekaart mitme peale.
 21. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 27. veebruariks 2017 kella 16.00 toimetada Iisaku Vallavalitsusse (aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik) sekretär- asjaajaja kätte või saata  aadressil iisakuvv@iisaku.ee  osaleja (alaealise puhul lapsevanema) poolt (digi)allkirjastatud registreerimisleht.
 22. Registreerimisega hilinejaid konkursile ei lubata.
 23. Puudulikult täidetud registreerimislehe esitanuid konkursile ei lubata.
 24. Konkursi korraldajatel on õigus teha konkursil fotosid ja videosalvestisi.

Tantsupäev Iisakus

RAHVATANTSU ÕPPEPÄEV

 1. jaanuaril kell 14.00 – 18.00.

Iisaku Rahvamajas

Külalisõpetaja Andre Laine

Sihtgrupp 7 – 19 aastased noored

Osa võtavad Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka ja Tudulinna valla noored tantsijad

Treeningu sisu: rütm, koordinatsioon, Eesti tantsu põhisammud, lavaline hoiak, lavaline esinemine

Osavõtust teatada 5. detsembriks: iisakukunstidekool@hot.ee