10. Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine 2017

Avinurme on soetanud kooliraadio uuenduseks kõlarid, puldi. meediahuvilistele
kaks drooni, millega on valminud ka kaks filmi. Käivitatud kooliraadio- ja
meeediaring. Iisaku soetanud koolile helitehnika, mida kasutavad ürituste
korraldamiseks ja koolibändi arenguks. Vokaalsolistide ring toimub Iisakus E ja
T 16.00 – 16-45 ja R 14.00 – 14.45.
Ringis osaleb 12 noort. Ringi ajad on kirjas ringide tunniplaanis siin:
http://iisakug.edupage.org/timetable/? Koolibändi proovid toimuvad noorte
soovil 1 X kuus T 15.00 – 16.00.
Koolibändis osaleb 5 noort.
Ringi ajad on kirjas ringide tunniplaanis siin:
http://iisakug.edupage.org/timetable/?
Kooliraadio- ja meediaring toimus Avinurmes jaanuarist juunini kahel korral
kuus, kus osales 9 noort. Infot ringi toimumise kohta sai kooli kodulehelt
huviringide ja treeningute kavast 2016-2017 õ.a. Peoantsuringis osales 18 noort
ja tantsuringis 47 õpilast ning ringid toimus kord nädalas ja infot sai eelmisel
õppeaastal kooli kodulehelt. Kokku osales noori 90
200 noort on lubatud kahe aasta peale kokku.