Taaskasutuse propageerimine 2017

Avinurme tegi ettevalmistusi taaskasutuse õppepäevade korraldamiseks.
Muretsedes materjale, reklaamides õppepäevi ja koostanud õppepäevade
päevakava. Avinurmes toimusid töötuba "Vanast uus" ja septembris toimus
"Mööbli restaureerimise" töötuba. Igakuiselt toimub Avinurmes töö- ja
tehnoloogiaring, kus tegeldakse mööbli restaureerimisega, kus noored on ise
otsinud esemed, mida nad soovivad uuendada. Töötubades osales 32 noort ja
ringis osaleb 24 noort, kokku 54. Taaskasutusega on tegelenud ka Iisaku
Gümnaasium, kes valmistab ise õuesõppevahendeid, kaubaalustest laudu ja
muud mööblit. Iisaku õmblusring õmbleb asju kasutatud rõivastest. Kuna kõigil
valdadel on olnud oma juhendaja, siis ei olnud vajadust juhendajal liikuda.
Peamised näpunäited ja õpetused oli võimalik saada Avinurmes toimunud
töötubades. Töötubade tegevusest anti kirjalik ülevaade ja fotod facebooki
grupis ja kodulehel. Konkursi oleme planeerinud järgmisesse tegevusaastasse.