Eluks vajalike oskuste töötoad

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Eluks vajalike oskuste arendamine erinevate töötubade vormis näiteks: käsitöö, kokandus, tööharjumuse kujundamine, erinevate kultuuride tutvustamine.

Elluviimise periood- oktoober 2016-august 2018

Vastutav omavalitsus– Tudulinna

Kaasatud omavalitsused- Avinurme, Alajõe, IIsaku, Illuka