Õuesõppe võimaluste loomine

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Aktiivsete tegevuste arendamine noortele õuealale. Joonistatakse maha mänguväli kooli territooriumile.

Elluviimise periood- märts 2017- august 2018

Vastutav omavalitsus-  Illuka

Kaasatud omavalitsused- Illuka,