Rahvatantsu arendamine

Lühikirjeldus tegevuse elluviimise kohta

Rahvakultuuri pärandi hoidmine ja piirkonna maine kujundus. Laste omavaheline suhtlus ja tantsukompetentsi arendamine. Olemasolevate tantsurühmade kvaliteedi arendamine, ühendada ja ühtlustada rühmasid, suuremate ühiste rühmade loomine. Ühistantsimise korraldamine noorte omavahelise suhtluse soodustamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Rahvariiete  ja jalanõude muretsemine. Välisjuhendaja kaasamine motivatsiooni ja kvaliteeti tõstmiseks  ning olemasolevate  juhendajate  arendamine.

Elluviimine periood-  oktoober 2016-juuni 2017

Vastutav omavalitsus-  Iisaku

Kaasatud omavalitsused– Avinurme, Alajõe, Illuka,  Tudulinna ja Iisaku