Rahvusvahelise noorsootöö arendamine

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Rahvusvahelise noorsootöö kogemuse pakkumine ja arendamine piirkonnas.

Elluviimise periood- märts 2017-aug 2018

Vastutav omavalitsus-  Illuka

Kaasatud omavalitsused- Avinurme, Alajõe, Iisaku, Tudulinna