Taaskasutuse propageerimine

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Noortele eluks vajalike oskuste, tööharjumuste, keskkonnasäästliku tarbimise arendamine. Asjade taaskasutamine, sh noortekeskustele mööbli ja vahendite restaureerimine . Igas kaasatud vallas toimuvad tegevused, luuakse ühine blogi, kus kirjeldatakse tööprotsessi ja tulemust.

Elluviimise periood- oktoober 2016- august 2018

Vastutav omavalitsus-  Avinurme

Kaasatud omavalitsused- Avinurme, Illuka, Iisaku, Tudulinna