Võrgustikutöö arendmine piirkonnas

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Projekti juhtimine, võrgustiku kooshoidmine. Ühise infovälja loomine noortele ja noorsootöötajatele, info jagamine, küsitluste läbiviimine.  Noorte omavaheline suhtluse soodustamine. Noorte kaasamine infokanali loomisesse ja haldamisse.

Elluviimise periood- oktoober 2016- august 2018

Vastutav omavalitsus-  Avinurme

Kaasatud omavalitsused- Alajõe, Illuka, Iisaku, Tudulinna