Aktiivsed vahetunnid 2017

Soetati juurde vahendeid, et erinevaid tegevusi atraktiivsemaks teha. Kevadel
toimusid tegevused Illuka koolis, et välja selgitada, millised tegevused noori
huvitavad Tegevuses osalesid Illuka kooli 37 õpilast. Aktiivsete vahetundide
kontseptsioon on koos Iisaku kooliga väljatöötamisel. Planeerime järgmisel
tegevusaastal minna teistesse koolidesse aktiivsete vahetundide õppepäevi
korraldama.