Noorte omaalgatus, ideelabor ja projektiõpe

Aeg: jaanuar-august 2017

Osalejad: 17-21-aastased noored
Eesmärgid:
– julgustada noori märkama probleeme ja väljakutseid oma kodukohas
– mõista, kuidas ideed arenevad ja milliseid samme peab astuma nende
teostamiseks
– õpivad kirjutama projekte ja taotlema rahastust

Käsitletud teemad:
1. Kuidas tekib idee? Kas lähtuda oma huvist, meeskonna huvidest,
vajadustest või mõne lünga” täitmisest?
2. Kuidas ideed arendada? Erinevad meeskonnatöömeetodid.
3. Idee on, raha pole. Mis saab?
4. Mis on projekt? Kuidas kirjutada projekti?
5. Individuaalne/meeskondlik töö oma projektiga

Noori köitnud teemad:
– tantsimine, tantsuürituse korraldamine
– helistuudio ja elektroonilise muusika vahendite soetamine
– disc golfi väljak (algatus varasemast, teostus suvel 2017),
juhendamine sama metoodikaga samalt juhendajalt
– noorte seksuaalkasvatus, teavitustöö läbi teatri
– orienteerumispäev
– laste mänguväljak

Tulemus. Kuigi kõik noored said sarnast juhendamist, mõjutas projektide
teostumist noorte oma motivatsiooni ja aja olemasolu, sobivate
rahastamisvoorude olemasolu ja projektide lõplik kvaliteet. Juhendamise
eesmärk ei olnud kõike ette öelda, vaid olla toeks ja teha
pisiparandusi.
Antud metoodika on andnud rakendusaja jooksul väga häid tulemusi. Antud
perioodil teostus noorte algatatud discgolfi projekt. Discgolfi väljak
ehitati küll PRIA täiendava toetusega, kuid omaosalusena vajasid katet
kettakomplektid ja muud tarvikud.
Noorteprojektidest valmis sel perioodil ka helistuudio ja elektroonilise
muusika projekti plaan, mis ootab õiget hetke ja rahastajat.
Laste mänguväljaku projekt sai ka EV100 kinkide nimekirja ning oli sama
metoodikaga projektiõpet saanud noore esimene iseseisev õnnestunud
projekt.
Tegevusprojektidena esitati erinevatele fondidele ka tantsupäev ja
noorte seksuaalkasvatuse projekt, kuid need kahjuks rahastust ei saanud.