Omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvatamine 2017

Avinurme ja Iisaku noored võtsid osa töövarjupäevast. Novembris toimus
Rajaleidja karjäärinõustamine. Avinurme ja Iisaku koolide õpilased osalesid ka
noorte infomessil "Teeviit" ja noortekonverentsil "Lahe koolipäev". Märtsis
toimus Avinurmes noorte poolt korraldatud ja elluviidud "Naistepäevatrall", kus
kasuks tulid ka noorte poolt organiseeritud peotantsukursused. Mais toimus
rahvusvaheline noorsoovahetuse infotund "Erasmus+", kust saadud teave on
tekitanud noortes väga suurt elevust ning hetkel tegeletakse noorsoovahetuse
projektikäivitamisega, otsitakse partnereid, töötatakse välja tegevuskava ja
muud. Juulis toimus õppematk Meenikunno rabasse, septembris õppekäik
Jõhvi kontserdimajja, kus vaadati kontserdimaja tööliste tegemisi ning vaadati
etendust "Libahunt“. Kõik need tegevused said alguse noorte kooskäimistest
ning projektikoolitusest, mille raames toimusid ka ideelaborid ja
inspiratsiooniseminarid :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2
F0gf0n9b412vqu0o%2Fprojektikool.ppt%3Fdl%3D0&h=ATP_ed3V2juNEYpj
7P7v5Il82nbADSbS5UQ5hOCVEPH7e2ufFreodpANqOMER1Yft9AzKRUpcP
D2coQvdiZrEeIE5A7gkAr5Nbpe4sIRZD5zHgBohw1W5LyM4sFtu_RGW4G8
U1Hqi73rWA .
Projektiõpe toimus kaks korda kuus jaanuarist juunini, kus osales10 noort.
Eesmärgid:
– julgustada noori märkama probleeme ja väljakutseid oma kodukohas
– mõista, kuidas ideed arenevad ja milliseid samme peab astuma nende
teostamiseks
– õpivad kirjutama projekte ja taotlema rahastust
Käsitletud teemad:
1. kuidas tekib idee? Kas lähtuda oma huvist, meeskonna huvidest,
vajadustest või mõne lünga" täitmisest?
2. kuidas ideed arendada? Erinevad meeskonnatöömeetodid.
3. idee on, raha pole. Mis saab?
4. Mis on projekt? Kuidas kirjutada projekti?
5. individuaalne/meeskondlik töö oma projektiga
Noori köitnud teemad:
– tantsimine, tantsuürituse korraldamine
– helistuudio ja elektroonilise muusika vahendite soetamine

– disc golfi väljak (algatus varasemast, teostus suvel 2017),
juhendamine sama metoodikaga samalt juhendajalt
– noorte seksuaalkasvatus, teavitustöö läbi teatri
– orienteerumispäev
– laste mänguväljak
Tulemus.

Kuigi kõik noored said sarnast juhendamist, mõjutas projektide
teostumist noorte oma motivatsiooni ja aja olemasolu, sobivate
rahastamisvoorude olemasolu ja projektide lõplik kvaliteet. Juhendamise
eesmärk ei olnud kõike ette öelda, vaid olla toeks ja teha pisiparandusi.
Antud metoodika on andnud rakendusaja jooksul väga häid tulemusi. Antud
perioodil teostus noorte algatatud disc golfi projekt.Disc golfi väljak ehitati küll
PRIA täiendava toetusega, kuid omaosalusena vajasid katet kettakomplektid ja
muud tarvikud.
Noorteprojektidest valmis sel perioodil ka helistuudio ja elektroonilise muusika
projekti plaan, mis ootab õiget hetke ja rahastajat.
Laste mänguväljaku projekt sai ka EV100 kinkide nimekirja ning oli sama
metoodikaga projektiõpet saanud noore esimene iseseisev õnnestunud
projekt.
Tegevusprojektidena esitati erinevatele fondidele ka tantsupäev ja noorte
seksuaalkasvatuse projekt, kuid need kahjuks rahastust ei saanud. Noorte
omaalgatusena on projektist toetatud ka Avinurme valda käivitatud noortetuba
või – noortekeskus, kuhu on ostetud erinevad vahendid tegevuste käivitamiseks.