Õppekäikude korraldamine 2017

Osalesid ainult Illuka noored . Tegevuste käigus olid: Viru raba õppekäik,
esmaabi kurss, päästeameti koolitus, meeskonnamängud, uute oskuste
arendamine. Kahjuks ei saanud teiste valdade noored osaleda seoses teiste
üritustega. Muutsime mitmeid kordi toimumise aega. Koostöögrupi koosolekul
otsustati, et õppekäigud planeeritakse juba maisse ja juunisse, millega saavad
koostööpartnerid tagada ka lubatud osalejate arvu.