Õuesõppe võimaluste loomine 2017

Illuka kool soetanud erinevaid vahendeid õuesõppe läbiviimiseks. Osteti luubid,
istumis ja kirjutamisalused, nöörid, kompassid mis on pakitud kohvritesse, mida
saab transportida. Õuesõpe toimub erinevates ainetundides, näiteks
loodusõpetus, geograafia jm. Mänguväli tehakse kooli territooriumile.
Kokkulepped töö teostajaga on sõlmitud. Õuesõppes osales 76 õpilast.