Piirkondlik filmiprojekt 2017

Piirkondliku filmiprojekti teostamiseks korraldas organiseerija ideekonkursi
"Muuvimeiker". Konkursil osalemiseks oli vaja välja mõelda üks huvitav ja
teostatav filmiidee. Konkursi lõpptulemusena pidi valmima film, kaasates
omaala spetsialiste ja juhendajaid. Konkurss lõppes 31.maiks 2017, kuid kahjuks
ei olnud selleks ajaks ühtegi ideed laekunud. Selle tulemusena otsustasid
korraldajad korraldada Tudulinna, Illuka, Iisaku ja Avinurme koolis
õppepäevad, mille raames õpiti kirjutama stsenaariume, saadi teadmisi filmimise
algtõdedest, õpetati ja juhendati filmimisemonteerimist jm. Kuna enamusel
puudusid vahendid filmimiseks, siis soetas korraldaja kaamera, statiivi ning
diktofoni, mida kõik soovijail on võimalik kasutada. Piirkondliku filmiprojekti
raames toimusid õppepäevad Tudulinna koolis 22.novembril, 23.novembril
Iisaku Gümnaasiumis, 28.novembril Avinurme Gümnaasiumis ja 29.novembril
Illuka Koolis. Filmistsenaariumid valmivad 10. detsembriks ( vajadusel
juhendab õpilasi e-maili teel projekti korraldaja) ning lühifilmid ( õppefilmid)
peaks valmima 17.detsembriks. Filmid laetakse üles ühisesse veebikeskkonda,
kus kõik saavad filme vaadata ning korraldajad annavad noortele tagasisidet.
Ühine filmide vaatamine toimub jaanuaris, kuhu on kaasatud Balti Meediakooli
lektoreid, kes korraldavad samal päeval osalejatele ka õppepäeva. Järgmisel
tegevusaastal peaks valmima juba uued filmid ning toimub ka parimate
valimine ning autasustamine.