Talendikonkurss 2017

Iisakus toimus 5. märtsil talendikonkurss Alutaguse talent. Noored olid kaasatud
sündmuse korraldamisse. Korraldustoimkonda kuulusid põhiliselt Iisaku
Gümnaasiumi õpilasesinduse noored, kes omakorda jagasid ülesandeid
kaaslastele. Konkursil astusid üles Iisaku, Alajõe, Avinurme ja Illuka noored.
Etteasteid hindas etenduskunstidega seotud professionaalidest koosnev žürii
ning valiti publikulemmik. Osales 49 noort. Konkurss toimub kahel korral, 100
noort osaleb kahe korra peale kokku.