Teadlaste öö festival 2017

Teadlaste öö festival toimus Illuka, Avinurme ja Iisaku koolis, kus osales
enamus koolide õpilasi. Illuka kool osales Hullu Teadlase eksperimentides ning
loengus “Sportimise mõju inimese kehale” 28.-29.september ning pakkus
osalemisvõimalust ka koostööpartneritele. Osales kogu kool 78 õpilastt.
Avinurme koolis toimusid tegesused koostöös “Ahhaa keskusega” terve nädala
jooksul, 25.-29.september. Toimusid töötoad “Kartulipatarei” , kus osales 26
õpilast, “Miniprojektor” 17 õpilast, “Riisikraana” -18 õpilast, “Kuu faasid ja
küpsised”- 24 õpilast, “Salakiri”, kus osales 14 õpilast ja mille viisid läbi 6
Avinurme kooli õpilast, “Plahvatuslik filmitops”- 16 õpilast, “Marsikulgur”- 11
õpilast. Toimus ka teadusõhtu , kus osalesid ka lapsevanemad. Teadusõhtu
töötubasid aitas läbi viia 12 noort, kes õhtu lõpetuseks esinesid ka
teadusetendusega. 27.septembril toimus 8.-12.klassi õpilastele “Tehisintelekt”.
Projekti raames teotati tegevusi vahendite ostmiseks. Kokku osales tegevustes
187 noort. Tegevustest oli teavitatud kõiki partnereid ning kes soovis, sai ka
osaleda.