Võrgustikutöö arendamine 2017

Projekti kontaktisik on tegelenud hankeprojekti koostamisega, selle
allkirajastamisega jm. Koostöögrupi liikmetega on toimunud 3 koosolekut.
Moodustatud on noortest koostöögrupp, kes jäädvustavad tegevused pildile,
tegelevad kodulehega. Projektijuht on juhendanud noori ning mõelnud välja
uusi ideid tegevuse jäädvustamiseks. Tegevusse on kaasatud ka meedia- ja
raadioringi noored. Tegevusteks on soetatud ka arvuti. Osales 10 noort.