Tegevuskava 2016-2018

 1. Teadlaste öö festival
 2. DISCgolfi võistlus
 3. Rahvatantsu arendamine
 4. Taaskasutuse propageerimine
 5. Piirkondlik filmiprojekt
 6. Enesekaitsekursus
 7. Omaalgatuse loomine ja ettevõtlikkuse kasvatamine
 8. Talendifestivali korraldamine
 9. Rahvusvahelise noorsootöö arendamine piirkonnas
 10. Võrgustikutöö arendmine piirkonnas
 11. Aktiivsed vahetunnid
 12. Õuesõppe võimaluste loomine
 13. Kaasaegse tantsu ringi loomine
 14. Jõusaalide ja sportmängude arendamine piirkonnas. Piirkondliku kontseptsiooni väljaarendamine
 15. Eluks vajalike oskuste töötoad
 16. Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine meedia ning loovaladel
 17. Õppekäikude korraldamine