Aktiivsed vahetunnid

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

 

Elluviimise periood- oktoober 2016- august 2018

Vastutav omavalitsus-  Illuka

Kaasatud omavalitsused- Illuka