DISCgolfi võistlus

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

DISCgolfivõistluste korraldamine.Noortevahelise suhtluse arendamine ning noorte kokkutoomine piirkonnas.

Elluviimise periood- aprill 2107-juuni 2017

Vastutav omavalitsus- Illuka

Kaasatud omavalitsused– Avinurme, Alajõe, Illuka, Iisaku, Tudulinna