Jõusaalide ja sportmängude arendamine piirkonnas. Piirkondliku kontseptsiooni väljaarendamine.

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Noorte tervisliku eluviisi ja omaalgatuse toetamine. Arendatakse välja jõusaalide kontseptsioon piirkonnas, igas vallas on oma eripära, korraldatakse juhendatud treeninguid. Võistlustel korraldamine.

Elluviimise periood- oktoober 2016-mai 2018

Vastutav omavalitsus- Tudulinna

Kaasatud omavalitsused-  Avinurme, Alajõe, Iisaku, Illuka