Kaasaegse tantsuringi loomine

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Uute võimaluste loomine noore huvitegevuseks. Ring kahele vanusegrupile. Konkurssidel ja üritustel osalemine. Avatud teiste valdade noortele.

Elluviimise periood- oktoober 2016- mai 2017

Vastutav omavalitsus-  Illuka

Kaasatud omavalitsused- Avinurme, Alajõe, Iisaku, Tudulinna