Noorte meediahuvi ja omaalgatuse toetamine meedia ning loovaladel

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Noorte omaalgatuslike tegevuste toetamine. Helitehnika soetamine vokaalsolistide ringile, kooli bändile. Kooliraadio arendamine, tantsuringide arendamine, ürituste korraldamise kvaliteedi tõstmine. Noorte tehniliste teadmiste suurendamine.

Elluviimise periood-  november 2016-august 2018

Vastutav omavalitsus- Iisaku

Kaasatud omavalitsused-  Avinurme, Alajõe, Illuka, Tudulinna