Omaalgatuse loomine ja ettevõtlikkuse kasvatamine

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Eesmärk on noorte omaalgatuse toetamine, noorte nõustamine ja koolitamine projektide kirjutamise alal. Ideelabori (2)korraldamine oma piirkonna arendamiseks. Töövarjupäevade info vahendamine.

Elluviimise periood- oktoober  2016-mai 2018

Vastutav omavalitus- Avinurme

Kaasatud omavalitused- IIsaku, Illuka, Alajõe, Tudulinna