Õppekäikude korraldamine

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Tervistava puhkuse võimaldamine lastele. Noortevahelise suhtluse arendamine, noorte kokkutoomine ja eluks vajalike oskuste arendamine.

Elluviimise periood- juuni 2017-august 2018

Vastutav omavalitsus- Iisaku

Kaasatud omavalitsused– Avinurme, Alajõe, Iisaku, Illuka