Talendifestivali korraldamine

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta

Eesmärk on noorte omaalgatuse toetamine ja talentide avastamine ning tunnustamine. Korraldatakse  1 konkurss aastas. Kaasatakse noori ürituse korraldamisse.

Elluviimise periood- november 2016-august 2018

Vastutav omavalitsus- Iisaku

Kaasatud omavalitsused- Avinurme, Illuka, Iisaku, Alajõe