Teadlaste öö festival

Lühiselgitus tegevuse sisu kohta
Teadushuvi ja ettevõtlikkuse toetamine. Erinevad töötoad, loengud, teadusetendus-. Noored viivad ise  läbi osaliselt.

Elluviimise periood – oktoober  2016-oktoober 2017

Vastutav omavalitsuses – Illuka

Kaasatud omavalitsused – Illuka, Iisaku,Tudulinna