Kaasaegse tantsuringi loomine 2017

Uute võimaluste loomine noore huvitegevuseks. Ring kahele vanusegrupile.
Konkurssidel ja üritustel osalemine. Avatud teiste valdade noortele. Praegu
osalevad 10 Illuka tüdrukut pidevalt (6 inim. – 7-12.a., 4 inim. – 13 – 18.a.).
Tüdrukutel on kostüümid ja nad esinesid selle perioodi jooksul rohkem kui 10
korda erinevates üritustes.